Precious CollectiveNakit je dragocen«. Tako ga pogosto obravnavamo predvsem zaradi finančne tržne vrednosti ali družbenih norm.  Vendar je lahko »dragocen« tudi zaradi od osebnega okusa in čustvene navezanosti – Precious Collective. Precious se je od novembra 2017 organsko razvil v kolektiv z več kot 390 izdelovalci z vsega sveta.
Člane kolektiva Precious povezuje njihov dvoumen odnos do pojmov, kaj je »dragoceno«. Ustvarjalci, ki želijo postati del te skupine, bodisi sledijo tej smeri razmišljanja bodisi delajo na načine, ki z materiali, tehnikami ali koncepti izzivajo tradicionalno izdelavo nakita. PRECIOUS je ... Praznovanje umetniškega nakita; predstavitev te umetniške oblike novemu občinstvu.
Ustvarjanje skupnosti s povezovanjem v mreže in vzpostavljanjem dialoga med izdelovalci in državami. Podpora in izmenjava idej ter znanja. Ponujanje priložnosti izdelovalcem na vseh stopnjah poklicne poti na področju izdelovanja nakita in posledično ustvarjanje priložnosti, ki običajno niso finančno uresničljive ali celo možne na osebni ravni.