Zidi GongZbirka »Seeds Will Grow« (Semena bodo rasla) obravnava vse večji razkorak med ljudmi in njihovimi viri hrane, med vse večjo industrializacijo in informacijsko dobo. Zbirka, ki jo navdihuje okoljska etika, se zavzema za biocentrični pogled, ki potrjuje notranjo vrednost vsega življenja in spodbuja egalitarno spoštovanje vseh bitij.
Zidi združuje kovine, biomateriale in rastlinska semena z uporabo tehnik, kot so tkanje kovin, zgibanje in emajliranje. S temi deli želi ponovno obuditi povezavo med ljudmi in rastlinsko hrano. Svoje delo vidi kot sredstvo za spodbujanje raziskovanja trajnostne prehranske prihodnosti in poziva posameznike, naj gojijo simbiotičen odnos s svojo hrano.


Zidi Gong uporablja različne materiale, vključno z nakitom, keramiko in steklom, da bi raziskala odnos med človeško družbo in naravnim svetom. Njeno delo navdihujejo vsakdanje življenje in zapletena dinamika med ljudmi in naravo, pri čemer se osredotoča na naše vloge v njej in naš vpliv nanjo. Verjame v moč tradicionalnih tehnik v sodobnem oblikovanju, v kombinaciji z novimi materiali, ki premikajo umetniške meje. Cilj njenih stvaritev je pritegniti gledalce na čustveni ravni in spodbuditi »zavestno zavedanje« ter tako spodbujati bližji in enakopravnejši pogled na naravo. Zidi je diplomirala na dodiplomskem študiju nakita in predmetov na univerzi Birmingham City University, trenutno pa študira na magistrskem študiju na Royal College of Art v Londonu.https://www.instagram.com/zidigong_artwork/