Vanja Čok

Inspiracija za kolekcijo izvira iz petstopenjske lestvice za ocenjevanje zadovoljstva uporabnikov z določeno storitvijo. Obrazi ponazarjajo spremembo v počutju. Občutke težko merimo, ker se hitro spreminjajo. V kontekstu stika nakita z uporabnikom lahko ta izkoristi kombinacijo kosov za komunikacijo svojega razpoloženja z zunanjim svetom. Situacija je lahko tudi obratna in nakit postavimo v vlogo neodvisne entitete, ki ocenjuje svojega uporabnika. Nakit je izdelan v tehniki 3D tiska v kombinaciji s kovinskimi povezovalnimi deli.


Vanja Čok je diplomirala na oddelku za industrijsko oblikovanje na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje v Ljubljani. Podiplomski študij je nadaljevala na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani, kjer je leta 2015 doktorirala. Pri ustvarjanju nakita uporablja različne tehnologije izdelave, ki zajemajo 3D modeliranje, digitalno kiparjenje in 3D tisk v kombinaciji z različnimi materiali, ki se prepletajo s tradicionalnimi izdelovalnimi tehnikami.https://www.lecad.fs.unilj.si/sl/ekipa/2010110208081478/dr-vanja-cok/