Mónica RomãozinhoKompas določa naše mehanizirane rutine, v katerih ni prostora za pomanjkanje strogosti v sledovih našega obstoja. (Des)compasso je povabilo k nekonformizmu, k odklonu, ki ga metaforično zaznamuje dekonstrukcija tega instrumenta, ki je del naših izkušenj in projektov v času, ko je risanje izhajalo iz naših rok in našega razmišljanja, brez filtrov. Rešeni predmeti vzbujajo občutke. Svet še naprej vidim skozi risbo, ki jo naše roke rišejo po papirju. Ker je risba izvor projektov, stvari, materialnega in nematerialnega, se zato še naprej konstituira kot vaja v iskanju nekega reda v kaosu. Ta asemblaž je poklon analognemu risanju in instrumentom, ki so bili del tega učenja. Priklicati je mogoče pozitivne in negativne spomine, ki so neizogiben del risanja kot izkušnje. Gre za dialog s predmeti iz preteklosti.Raziskovalka pri podjetju LabCom. Vodja magistrskega študija industrijskega oblikovanja. Od leta 2020 profesorica na Univerzi Beira Interior v Covilhãu in na Šoli uporabnih umetnosti Politehničnega inštituta v Castelo Brancu (med letoma 2003 in 2020), kjer poučuje industrijsko oblikovanje, notranje oblikovanje, risanje, zgodovino, oblikovanje dodatkov in druge predmete, povezane z znanstvenim področjem oblikovanja. Je umetnica s podoktorskim študijem na področju oblikovanja z naslovom »Možni, a neverjetni prostori: ustvarjanje kolekcije nakita« (Fakulteta za arhitekturo, Tehnična univerza v Lizboni), prav tako z doktoratom in magisterijem iz oblikovanja (Fakulteta za arhitekturo, Tehnična univerza v Lizboni). Diplomirala je iz arhitekture (1999, FA-UTL).
Zadnje razstave: Zbirna razstava »Jewellery Drops«, Milano Jewellery Week, oktober 2022; Jewellery Room v SNBA, Lizbona, Portugalska; - 1st Lisbon Contemporary Jewellery Biennial, september 2021.
Objavlja mednarodne članke s področja nakita, zgodovine oblikovanja in notranjega oblikovanja. V svetovalnih odborih na več konferencah in recenzent.


https://www.instagram.com/monicaromaozinho/