Mario Nokaj

O KOLEKCIJI VORONOI
S pomočjo Voronojevega diagrama preučujemo fizikalne lastnosti nesimetrično razporejenih vzorcev, da bi preverili njihovo optimalnost glede na omejitve, ki jih postavljajo zunanja geometrija in naravne sile.


Umetniško raziskovanje Maria Nokaja ima več ustvarjalnih razsežnosti. Večino njegovih projektov spodbuja raziskovanje medčloveških odnosov in modalitet družbene povezanosti.